• prof. dr hab. Andrzej Richling – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Bogdan Włodarczyk prof. nadzw. UŁ – Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  • dr hab. inż. Barbara Żarska prof. nadzw. SGGW – Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • dr hab. Katarzyna Ostaszewska prof. nadzw. UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Marcin Wójcik prof. nadzw. UŁ – Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki
  • dr Hieronim Andrzejewski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego