Komitet organizacyjny

  • dr Anna Majchrowska – przewodnicząca
  • dr Elżbieta Papińska – sekretarz
  • dr hab. Jarosław Balon (UJ) – PAEK
  • dr hab. Zbigniew Rdzany prof. nadzw. UŁ
  • dr Stanisław Krysiak
  • mgr Małgorzata Frydrych