Dane kontaktowe

Katedra Geografii Fizycznej UŁ, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, tel. 42 66 55 930
Dr Anna Majchrowska, majchrow@uni.lodz.pl, tel. 42 66 55 938
Dr Elżbieta Papińska, krajobraz.wsi@geo.uni.lodz.pl, tel. 42 66 55 927

Strona internetowa Konferencji: wpkpw.geo.uni.lodz.pl