Ważne terminy

  • komunikat III: 30 czerwca 2017
  • nadesłanie zgłoszenia (na „Karcie zgłoszenia”) i streszczenia: 31 lipca 2017
  • wniesienie opłaty konferencyjnej: 31 lipca 2017
  • złożenie tekstów artykułów: 30 września 2017